ความสำคัญของการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม

ความสำคัญของการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม

ในฐานะที่เป็นสองประเทศเจ้าภาพชั้นนำของโลก สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้รับประโยชน์จากการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากมาเป็นเวลานาน การเจรจาและนโยบายการทำให้เป็นสากลมุ่งเน้นไปที่รายได้และการเติบโตของชื่อเสียงเป็นหลัก ปัจจุบัน ทั้งสองประเทศมีบรรยากาศทางการเมืองที่ท้าทายสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดหางานเราจะโต้แย้งว่าแม้ว่ารายได้มีความสำคัญเท่ากัน แต่โอกาสสำหรับนักเรียนที่บ้านของเราในการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับนานาชาติและ

สำหรับนักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของเราเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพในสังคมที่หลากหลายของเรา และสถานที่ทำงานโลกาภิวัตน์ นี่คือสิ่งที่ควรจะขับเคลื่อนความทะเยอทะยานของเรา

การสำรวจของ NAFSA ปี 2018 ระบุว่า ‘บรรยากาศทางการเมือง’ เป็นปัญหาสำคัญสำหรับการจัดการการลงทะเบียนระหว่างประเทศ การสำรวจนักศึกษานานาชาติ QS ปี 2018 รายงานว่า 39% ของนักศึกษาต่างชาติจากประเทศในสหภาพยุโรปกล่าวว่าพวกเขามีโอกาสน้อยที่จะศึกษาในสหราชอาณาจักรเนื่องจาก Brexit (โดย Brexit มีผลกระทบด้านลบต่อ 10% ของนักเรียนจากประเทศนอกสหภาพยุโรป) จากการ สำรวจ Open Doors

ประจำปีของ Institute of International Education ในช่วงปีการศึกษา 2017-18 การลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาติใหม่หรือนักศึกษาต่างชาติครั้งแรกลดลง 6.6% ที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา ทำให้เป็นปีที่สองติดต่อกัน ในสหราชอาณาจักรสถิติ HESA

แสดงว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตนั้นขึ้นอยู่กับนักเรียนจากประเทศจีน ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสามของนักเรียนนอกสหภาพยุโรปทั้งหมดที่เรียนอยู่ในสหราชอาณาจักรในปี 2017-18 นักศึกษาอินเดียซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีจำนวนนักศึกษาลดลง 26% นับตั้งแต่ปี 2555-2556

พลเมืองที่คล่องตัวและคล่องแคล่วทางวัฒนธรรมทั่วโลก 

ใน International Education Strategy

ที่ เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรคำว่า ‘การเรียนรู้’ ถูกกล่าวถึงเพียง 19 ครั้งเท่านั้น (และจากนั้นในแง่เช่น ‘ผู้ให้บริการการเรียนรู้’ แทนที่จะเป็นวลีเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการเรียนรู้) คำว่า ‘ตลาด’ มี 54 ครั้ง นี่เป็นข้อบ่งชี้ชัดเจนว่ารายได้เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายในรัฐบาลสหราชอาณาจักร

โลกของเราต้องการพลเมืองที่สามารถเชื่อมโยงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพข้ามวัฒนธรรมได้ ทั้งในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร มีตัวอย่างความเป็นเลิศในการทำให้หลักสูตรเป็นสากล การพัฒนาการสอนและนโยบายเพื่อสนับสนุนและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการทำงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์

อย่างไรก็ตาม น่าเศร้า ตัวอย่างเหล่านี้ไม่ใช่บรรทัดฐาน กลยุทธ์และเครื่องมือในการประเมินการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนทุกคนของเรานั้นส่วนใหญ่มีข้อจำกัด

credit : entertainmentecon.org, superbahisci.org, drugstoregenericinusa.com, gimpers.net, bilingualisbetter.net, pinghoster.net, coachsfactoryoutlett.net, glasfaser24.net, louisvuittonwallets.org, hyperkilometreur.com